Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 329 загального розвитку» Дніпропетровської міської ради «Пушинка»

  

.


Відкритий доступ

ДНЗ

Основні тпрограми

Парціальні програми

Навчально-методичні посібники

1

 

 

 

 

КЗО

ДНЗ

 №329

Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція) / наук.кер. Богуш А.М. , МЦФЕР – 2012 р.

« Впевнений старт» ( программма для дітей 5-ти річного віку)

«Програма мовленнєвого етикету та методичні рекомендації» К.Крутій, Н.Маковецька – 2000р.

2

Освітня програма “Дитина в дошкільні роки” (наук.кер. Крутій К.К.)

Авторська програма к.п.н доцента Єфименко М.М. “Театр фізичного виховання та оздоровлення дітей”.

«Виховання гуманних почуттів у дітей» Ладивір С.О., Долинна О.П., Котирло В.К. – видавн. «Мандрівець», 2010 р.

3

« Я у Світі» (нова редакція)

( Кононко О.Л.) 2014

 

Особистість дошкільника: перспективи розвитку. Піроженко Т.О. – видавн. МИандрівець, 2010 р.

4

 

«Про себе треба знати, про себе треба дбати» програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років (.. Лохвицька Л.В.) 

Левченко Т.Г. «Громадська освіта в дошкільному навчальному закладі» / Харків, «Основа», 2010 р.

5

 

 

 

Зданевич Л., Погрібняк Н. «Розвиток зв’язного мовлення дітей дошкільного віку засобами творів живопису» ЛІПС, Запоріжжя – 2009 р.

6

 

 

 

«Родинне сонце коло» Калузька Л.В., Мандрівець – 2007 р.

7

 

 

 

«Дошкільнятам про основи здоров’я» Лохвицька Л.В., Андрущенко Т.К./ Мандрівець, 2008 р.

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

Вакуленко Н.І. «Українська мозаїка» / вид. Мандрівець, Тернопіль, 2013 р.

9

 

 

Тимофеєва О.О., Пензлик М.Є. «Крапка, риска, завиток – ще один до школи крок» вид. Мандрівець, Тернопіль – 2007 р.

 

                                                         ДНЗ № 329

                               За мовою навчання на 2017-2018 н.р

 

 

                 мова

           Кількість груп

            В них дітей

Українська

              4

              81

Російська

               0

                0

Інша

               0

                 0

 

                              Прилеглі вулиці та будинки

                              До мікрорайону ДНЗ №329

 

Героїв Сталінграду,35,39,41,45,47,49-б

Франка

Перемоги 202,214,216

Матросова 1-27,29,31,33,35,37

Подвойська

Шинна

Корейська

Грушова

Панельна

Єрмолової 1-34

Молодіжна 3-11

Гладкова 47,45

 

в КЗО «ДНЗ (ясла-садок) №329» ДМР   станом  на  01.11.2017  існує    вакансії :

                              Вихователя  -0, 72 ,

                              фізкерівника -  0,5 ставки.

 

                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                   Департамент гуманітарної політики

                                                                   Дніпровської міської ради

                                                                    Наказ

                                                                    Від ______________20__р. № ____

                                                                    Директор департаменту

                                                                    ______________       Г.В. Глядчишин

 

 

 

 

 

 

                                     СТАТУТ

     Комунального закладу освіти

« Дошкільний навчальний заклад

            (ясла-садок) №329»

       Дніпровської міської ради

                   (нова редакція)

 

 

                                                           Прийнято

                                                                            Радою ДНЗ №329

                                                                            Протокол

                                                                            від _________№_____

 

                            

                                   

 

 

                                               м. Дніпро

          Цей  Статут є новою редакцією Статуту Комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла садок) №329»Дніпровської міської  ради,зареєстрованого виконкомом Дніпропетровської міської ради, рішення від 27.06.1997 року № 652-р перереєстрованого зі змінами 17.01.2002 року, перереєстрованого зі змінами 26.11.2009 року,номер запису 12241050001022758, ідентифікаційний  код 33974065

    

 

1.    ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 

       1.1 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК)№329» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі- дошкільний заклад) зареєстрований виконкомом Дніпропетровської міської ради, рішення від 27.06.1997 року № 652-р, перереєстрованого зі змінами 17.01.2002 року, перереєстрованого зі змінами 26.11.2009 року, номер запису 12241050001022758, знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста.

Повна назва закладу – КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА_САДОК) №329» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (надалі- заклад)

 Скорочена назва – КЗО « ДНЗ (ясла-садок) №329» ДМР

 

 

     1.2.Юридична адреса Закладу :

 

490033 м. Дніпро вул.. Перемоги, 208 , тел. 763-39-11

 

     

     1.3. Суб’єктом права власності є територіальна громада в особі Дніпровської міської ради (надалі – Власник).

 Власник Закладу здійснює фінансування Закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні приміщення з обладнанням  та матеріалами, організує їх ремонт та господарське обслуговування відповідно до законодавства.

 

      1.4.Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Основами законодавства України про охорону здоров’я, Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305 (із змінами), Бюджетним кодексом України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями Дніпровської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, даним Статутом.

 

     1.5. Головною метою Закладу є забезпечення реалізації права громадян   на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді                  та оздоровленні дітей, створення умов для фізичного, розумового та духовного розвитку дітей.

1.6.Діяльність Закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти, збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я  дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

1.7. Заклад самостійно приймає рішення та здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством та даним Статутом.

1.8.Заклад є юридичною особою, має печатку й штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, індефікаційний код ЄДРПОУ.

1.9.Заклад несе відповідальність перед особою, суспільством                  та державою за:

- реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;

- забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог            до її змісту, рівня та обсягу;

- дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.10.Права та обов’язки працівників Закладу визначаються його Статутом, посадовими інструкціями, правилами внутрішнього трудового розпорядку та іншими нормативними актами.

1.11.Взаємовідносини Закладу з юридичними та фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

 

2.                КОМПЛЕКТУВАННЯ ЗАКЛАДУ

 

2.1.Заклад розрахований на 75 місць.

2.2.Групи комплектуються за віковими ознаками.

2.3. У Закладі функціонують 4 групи загального розвитку.

2.4. Заклад має 4 групи з денним режимом перебування дітей.

2.5.Наповнюваність груп дітьми встановлюється відповідно до вимог діючого законодавства, в залежності від вікової категорії дітей.

2.6.Прийом дітей до Закладу здійснюється керівником протягом календарного року на підставі:

- реєстрації в ДНЗ;

- заяви батьків або осіб, які їх замінюють;

- свідоцтва про народження;

- медичної довідки встановленої форми про стан здоров’я дитини;

- довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;

- довідки про щеплення.

2.7.Під час прийому дитини до Закладу завідувач зобов’язаний ознайомити батьків або осіб, які їх замінюють, зі Статутом Закладу, іншими документами, що регламентують його діяльність.

2.8.За дитиною зберігається місце у Закладі в разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють,        а також у літній оздоровчий період (до 75 днів).

2.9.Відрахування дітей із Закладу може здійснюватись:

- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

- на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у Закладі даного типу;

- у разі несплати без поважних причин батьками або особами,                  які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

2.10.Про відрахування дитини адміністрація письмово повідомляє батьків або осіб, які їх замінюють, не пізніш як за 10 календарних днів.

Забороняється безпідставне відрахування дитини з Закладу.

 

3.    РЕЖИМ РОБОТИ ЗАКЛАДУ

 

 

3.1. Заклад працює з п’ятиденним робочим тижнем. Вихідні дні: субота, неділя, святкові.

3.2.Щоденний графік роботи Закладу:

- початок – о 6.30 годині,

- закінчення – о 18.30 годині.

3.3. Режим роботи може змінюватись відповідно до попиту батьків, після проведення анкетування на початку кожного навчального року.

 

 

 

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

В ЗАКЛАДІ

 

4.1.Навчальний рік у Закладі починається 1 вересня поточного року           і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у Закладі щорічно проводиться оздоровлення дітей.

4.2.Заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та на період оздоровлення дітей.

4.3.План роботи Закладу схвалюється педагогічною радою Закладу, затверджується керівником Закладу і погоджується з начальником Управління освіти департаменту гуманітарної політики.

4.4.У Закладі визначена  українська мова навчання та виховання дітей

(наказ управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 01.11.2016 року № 251).

           4.5. Навчально-виховний процес у дошкільному заклад спрямовувати на реалізацію завдань Державного стандарту  дошкільної освіти України – Базового компоненту дошкільної освіти.

          4.6. У Закладі можуть використовуватись різні навчальні програми, затверджені Міністерством освіти та науки України.

4.7.Заклад встановлює зв’язок із загальноосвітньою школою №61, підтримує постійний контакт з метою забезпечення послідовності в навчально-виховному процесі.

4.8.Заклад організовує освітній процес за такими пріоритетними напрямками: еколого-валеологічний, гуманітарний, художньо-естетичний,

фізкультурно-оздоровчий.

 

 

 

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ

 

 

5.1. Харчування забезпечується  департаментом гуманітарної політики централізовано на тендерній основі, за рахунок місцевого бюджету відповідно до норм харчування.

          5.2.У Закладі встановлено 3(4) разове харчування дітей.

5.3.Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається                 на медичних працівників та завідувача Закладу.

 

 

 

6. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ

 

 

6.1.Медичне обслуговування дітей у Закладі здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату Закладу та лікарем міської лікарні №15 за дільничним принципом.

6.2.Медичне обслуговування дітей у Закладі передбачає проведення обов’язкових медичних оглядів, у тому числі медичних оглядів                    перед профілактичними щепленнями, проведення профілактичних щеплень згідно з календарним планом щеплень, надання невідкладної допомоги                        на догоспітальному етапі, організацію заходів для госпіталізації (у разі наявності показань) та інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють.

До основних обов’язків медичних працівників Закладу належать:

- моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної допомоги;

- контроль за організацією фізичного виховання, загартуванням;

- контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил;

- здійснення контролю за організацією харчування;

-медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та проти-епідемічного режимів;

- проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків        або осіб, які їх замінюють, та працівників Закладу.

6.3.Заклад надає приміщення та забезпечує умови для проведення лікувально-профілактичних заходів, роботи медичного персоналу.

 

 

 

7. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

 

7.1.Учасниками навчально-виховного процесу у Закладі є: діти дошкільного віку, завідувач, педагогічні працівники, медичні працівники          та помічники вихователів, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

7.2.Дитина у сфері дошкільної освіти має право на:

- безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання та навчання;

- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди         її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

- здоровий спосіб життя.

         7.3.Права батьків або осіб, які їх замінюють:

- обирати та бути обраними до органів громадського самоврядування Закладу;

- звертатися до відповідних органів управління освіти з питань розвитку, виховання та навчання своїх дітей;

- брати участь у покращенні організації навчально-виховного процесу               та зміцненні матеріально-технічної бази Закладу, в тому числі надавати спонсорську допомогу для розвитку статутної діяльності Закладу за власним бажанням;

- відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

- залишатися необхідний час з дитиною в Закладі в період адаптації.

 

7.4.Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

- своєчасно повідомляти Заклад про можливість відсутності або хворобу дитини;

- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;

- своєчасно вносити плату за харчування дитини в Закладі                           у встановленому порядку;

- виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення   до довкілля;

- виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших            за віком, державної і рідної мови, до народних традицій та звичаїв.

 

7.5.На посаду педагогічного працівника Закладу призначається особа,   яка має відповідну освіту, забезпечує результативність та якість роботи,  фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

 

7.6.Трудові відносини регулюються законодавством України про працю,  Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них правилами внутрішнього трудового розпорядку

.

7.7.Педагогічні працівники мають право:

- на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи             з дітьми;

- брати участь у роботі органів самоврядування Закладу;

- на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах;

- проводити у встановленому порядку науково-дослідну, експеримен-тальну, пошукову роботу;

- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Закладу;

- на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

- об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

- на захист професійної честі та власної гідності;

Педагогічні працівники мають також інші права, що не суперечать законодавству України.

 

7.8.Педагогічні працівники зобов’язані:

- виконувати Статут Закладу, правила внутрішнього трудового розпорядку, умови трудового договору; посадову інструкцію та інструкції щодо охорони життя та здоров’я дитини, санітарні правила;

- дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

- забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного                     та психічного насильства;

- брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних               із підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальної культури;

- виконувати накази та розпорядження керівництва Закладу, інші обов’язки,  що не суперечать законодавству України.

 

7.9.Педагогічні працівники приймаються на роботу до Закладу завідувачем.

 

7.10.Працівники Закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне та психічне здоров’я дитини згідно з чинним законодавством.

 

7.11.Працівники Закладу у відповідності до статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» проходять періодичні безоплатні медичні огляди 1 раз у півріччя.

 

7.12.Педагогічні працівники Закладу підлягають атестації,                      яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

 

7.13.Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку Закладу, не виконують посадових   обов’язків,  умови  колективного  договору  або  за  результатами атестації      не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

 

7.14. За успіхи в роботі встановлюються такі форми матеріального                та морального заохочення: подяка, грамота, преміювання.

 

 

 

8. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ

 

 

8.1.Управління Закладом здійснюється його Власником в межах повноважень, передбачених діючим законодавством.

 

8.2.Безпосереднє керівництво роботою Закладу здійснює його завідувач, який призначається на посаду наказом департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради,згідно з чинним законодавством.

 

8.3.Завідувач Закладу:

- відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти         у межах державних вимог до її змісту та обсягу;

- здійснює керівництво і контроль за діяльністю Закладу;

- діє від імені Закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, підприємствах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними              та фізичними особами;

- розпоряджається у встановленому порядку майном та коштами Закладу            і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази Закладу;

- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Закладу

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює              їх виконання;

- контролює організацію харчування та медичного обслуговування дітей;

- подає на затвердження трудовим колективом правила внутрішнього трудового розпорядку за погодженням із профспілковим комітетом;

- затверджує посадові інструкції працівників;

- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм      та правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей                     та працівників;

- контролює відповідність застосованих форм, методів та засобів розвитку, виховання та навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям та потребам;

- підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

- організує різні форми співпраці з батьками або особами,                         які їх замінюють;

- відповідає за діяльність Закладу перед Власником та іншими керівними та контролюючими органами;

- сумлінно виконує власні посадові обов’язки;

- щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну                  і фінансово-господарську діяльність Закладу на загальних зборах (конференціях) колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.

 

8.4.Постійно діючий колегіальний орган у Закладі – педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять: завідувач, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. До її складу можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними із правом дорадчого голосу можуть    бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.

Головою педагогічної ради є завідувач Закладу.

Педагогічна рада Закладу:

- розглядає питання навчально-виховного процесу в Закладі та приймає відповідні рішення;

- організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

- приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради планується довільно, відповідно до потреб Закладу. Кількість засідань педагогічної ради становить не менш 4-х на рік.

8.5.Органом громадського самоврядування Закладу є загальні збори колективу Закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються         не рідше одного разу на рік.

Кількість учасників загальних зборів: від працівників Закладу –              дві третини, батьків – одна третина від загальної кількості.

Термін їх повноважень становить 1 рік.

Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів        від загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

- обирають раду Закладу, її членів і голову, встановлюють термін                         її повноважень;

- заслуховують звіт завідувача Закладу, голови ради Закладу з питань статутної діяльності Закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

- розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності Закладу;

- затверджують основні напрямки вдосконалення роботи і розвитку Закладу.

8.6.У період між загальними зборами діє рада Закладу. Кількість засідань ради призначається за потребою.

Засідання ради Закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь             не менше двох третин її членів (працівники Закладу, батьки, засновник, спонсори та інші).

Рада Закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення та використання бюджету Закладу, вносить пропозиції щодо морального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

8.7.У Закладі може діяти піклувальна рада – орган самоврядування,     який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи Закладу.

Піклувальна рада у складі 7-10 осіб створюється за рішенням загальних зборів або ради Закладу. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах Закладу і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж 4 рази на рік.

Основними завданнями піклувальної ради є:

- співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, яка спрямована на поліпшення умов утримання дітей у Закладі;

- сприяння зміцненню матеріально-технічної та культурно-спортивної бази Закладу;

- сприяння залученню додаткових джерел фінансування Закладу;

- сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя    та здоров’я учасників навчально-виховного процесу;

- всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей і Закладом;

- сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

 

 

9. Права Власника Закладу

 

 

9.1.Власник та його уповноважений орган –департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради мають право:

- ініціювати внесення змін та доповнень до Статуту Закладу;

- давати Закладу доручення, що не суперечать чинному законодавству     та Статуту та вимагати їх виконання;

- проводити планові та позапланові перевірки організації навчально-виховного процесу, управлінської та господарсько-фінансової діяльності Закладу;

- одержувати інформацію, яка стосується діяльності Закладу;

- приймати рішення про реорганізацію або ліквідацію Закладу                  та призначати ліквідаційну комісію.

9.2.Управління освіти міської ради у встановленому порядку,                  за поданням завідувача, затверджує мережу груп і контингент дітей та штатний розпис Закладу, здійснює поточне оперативне керування.

                                                                                                        

 

 

10. МАЙНО ЗАКЛАДУ

 

 

10.1.Майно Закладу перебуває у комунальній власності і закріплюється     за Закладом на праві оперативного управління.

10.2.Закладу виділена ділянка площею 3953 кв. м

10.3.Заклад не має права без згоди Власника передавати майно                  в будь-який спосіб юридичним та фізичним особам, відчужувати, передавати     в заставу майнові об’єкти, надавати в оренду нерухоме майно.

 

 

11. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ

 

 

     11.1.Джерелами фінансування Закладу є кошти:                  

- майно власника;

- місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

- батьків або осіб, які їх замінюють;

- добровільні пожертвування та цільові внески фізичних та юридичних осіб;

- платних освітніх послуг, згідно з чинним законодавством;

- інші надходження, не заборонені чинним законодавством України.

       11.2.Заклад за погодженням із Власником має право:

- придбавати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

-отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб.

       11.3.Витрата коштів Закладу здійснюється згідно з кошторисом.

       11.4.Підприємства, заклади, організації та окремі громадяни, які надають постійну фінансову допомогу Закладу, мають право контролю                            за використанням виділених коштів у кожному конкретному випадку.

       11.5.Статистична звітність про діяльність Закладу здійснюється відповідно до законодавства.

       11.6.Порядок ведення діловодства та бухгалтерського обліку в Закладі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади,        яким підпорядковується Заклад.

За рішенням Власника бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

      11.7. Заклад є неприбутковою установою. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частин серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших, пов’язаних з ними осіб;

      11.8. Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків та утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань)та напрямів діяльності, визначених її установчими документами

          11.9. У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передбачається передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.

 

 

12. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ

 

 

12.1.Основною формою контролю за діяльністю Закладу є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

12.2. Державний контроль  за організацією діяльності Закладу за всіма напрямками роботи, у тому числі за дотриманням державних вимог щодо змісту, рівня, обсягу дошкільної освіти, здійснють Державна інспекція навчальних закладів, власник(територіальна громада міста), департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

12.3.Контроль, не пов’язаний з навчально-виховним процесом, здійснюють також інші уповноважені органи відповідно до покладених            на них законодавством контрольних функцій.

 

 

13. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ

 

 

13.1.Припинення діяльності Закладу здійснюється шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації за рішенням Власника.

13.2.Власник може своїм рішенням тимчасово призупинити роботу Закладу у випадку, якщо перебування в ньому загрожує життю, фізичному         і психічному здоров’ю дітей, емоційному стану, благополуччю.

13.3.Ліквідація Закладу здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною органом, що прийняв рішення про ліквідацію Закладу.

13.4.Ліквідація Закладу вважається завершеною, а Заклад таким,            що припинив свою діяльність, з моменту внесення запису про це                        до Державного реєстру.

13.5.У разі ліквідації Закладу його активи передаються Власником іншому неприбутковому закладу відповідного типу або зараховуються                до міського бюджету.

13.6.Рішення про припинення роботи Закладу чи про скасування дозволу на його функціонування може бути оскаржено в установленому порядку.

 

 

«Погоджено»                                                                « Затверджено»

Начальник управління освіти                               Завідувач КЗО «ДНЗ (ясла-садок)

Департаменту гуманітарної  політики                                                    №329 ДМР

Дніпровської міської ради

 

_______________С.Б. Баляй                                               ___________С.Б. Руда

 

                     

                                                           

 

 

 

«Схвалено»

Педагогічною радою ДНЗ № 329

Протокол № 4 від 14.06.2017р.                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Річний план

навчально-виховної роботи

Комунального закладу освіти

«Дошкільний навчальний заклад

(ясла - садок)  №329»

                  Дніпроської міської ради

на 2017 – 2018 навчальний рік

 

 

1.      Аналіз роботи дошкільного     навчального закладу

 

      Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад ( ясла - садок) № 329 «Пушинка» Дніпровської міської ради знаходиться за адресою: місто Дніпро вул.Перемоги,208.    

      У своєму складі має: 4 групи з них: 1група раннього віку та 3 дошкільного віку загального розвитку.

      У дошкільному закладі працюють 22 працівники. У складі педагогічного колективу –9, медичного персоналу – 1 працівників,технічного персоналу –12 працівників.

       У закладі виховуються 90 дітей.

Функціонують 4 групи: 1 група раннього віку, 3 групи загального типу.

Укомплектованість груп проведена згідно з віком дітей, індивідуальними потребами та з урахуванням запитів батьків.

        Педагогічний колектив втілює у життя державну політику в галузі освіти. Управлінська діяльність адміністрації закладу спрямована на забезпечення гарантованого права громадян на отримання дітьми дошкільної освіти та створення умов для фізичного, розумового й духовного розвитку вихованців.

 Організація навчально-виховного процесу в дошкільному закладі здійснювалася відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» та низкою нормативно-правових документів. 

    Адміністрація закладу постійно опікується питаннями фахового зростання працівників, поліпшенням ділової атмосфери та психологічного мікроклімату в колективі. При розстановці кадрів враховується рівень емпатії, емоційний комфорт, психологічна сумісність, здійснюється диференційований підхід до вихователя-початківця і до досвідченого педагога-майстра. Вихователі Дворак В.С., Брелюс Є.І., СеменоваН.В.  мають вищу педагогічну освіту.

     Злагоджена, творча робота педагогічного колективу дала змогу створити в дошкільному закладі сприятливі умови для ефективної роботи за освітньою програмою «Дитина в дошкільні роки». Зорієнтованість педагогів на особистість стала основою реалізації кожною дитиною свого природного потенціалу, збалансованості  фізичного, інтелектуального, емоційного, вольового та морально-духовного розвитку вихованців. Підсумковий моніторинг результативності роботи педагогів засвідчив значні якісні зрушення в інтелектуально-мотиваційній структурі діяльності вихованців: зросла активність дітей у творчих іграх, значно поліпшились комунікативні навички, зросла пізнавальна активність, посилилась здатність дітей до вольових дій.

 За результатами вивчення освітньо-виховного процесу формулюються висновки, складаються пропозиції. Вивчення стану навчально-виховної діяльності, результативності роботи педагогічного колективу здійснюється за допомогою різних видів контролю

       В закладі протягом року проведено 4 педагогічні наради. На них обговорено ряд основних питань:    

·              визначення стратегії розвитку дошкільного навчального закладу та затвердження річного плану роботи на 2013 – 2014 навчальний рік;

·              умови ефективного впровадження у практику інтегрованої, особистісно-орієнтованої моделі дошкільної освіти”

·              психологічні аспекти активізації пізнавальних інтересів в умовах гуманізації навчально-виховного процесу;

·              гра як спосіб соціалізації та самореалізації дитини у сучасному суспільстві;

·              аналіз результатів навчально-виховної роботи за рік та організація літнього оздоровлення

        Педагогічні ради відбувались вчасно, проводились продуктивно із 100% присутністю педагогів.

 

  Підвищенню професійної компетентності педагогів та результативності навчально- виховної роботи з дітьми дошкільного віку сприяє активна участь педагогів дошкільного закладу в методичній роботі міста та района.

   Педагоги всіх  груп відвували методичні об’єднання,що відбувалися у дошкільних навчальних закладах міста,№№ 208,104 , 368,50, 254.

     Підвищує рівень інформаційної компетентності педагогічних працівників закладу запровадження в практику роботи ІКТ. Електронна база систематично поповнюється методичними посібниками, наочним матеріалом та розвиваючими програмами.

Інформаційне поле для батьків і громадськості розширено шляхом функціонування власного веб-сайту закладу.

 

                  Керуючись основними положеннями «Національної доктрини розвитку освіти в України»,Законом України «Про дошкільну освіту», «Положенням про дошкільний навчальний заклад»,Базовий компонент дошкільної освіти в Україні (нова редакція) колектив дошкільного закладу плідно працював над проблемою «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості».

    Задля якісного розв’ язання проблеми визначено було такі основні завдання:

·            Формування у дітей дошкільного віку культури здорового способу життя;

·          Розвивати морально-духовні якості дошкільника, навички культури спілкування, як важливі чинники соціалізації особистості;

·        Закладати навички раціональної діяльності дітей,що сприятимуть підготовці особистості до реального життя в сучасних  умовах;

·        Продовжувати роботу з практику обласного науково - методичного проекту «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості».

 

      З метою вирішення завдання щодо організації розумової діяльності дошкільників були проведені такі заходи:

  - педрада: «Роль педагога в розвитку соціальної зрілості дітей дошкільного віку», « Влив нових педагогічних технологій на процес соціалізації особистості»

 - консультації: «Розвиток соціальної компетентності особистості в умовах інноваційних освітніх змін»

 - фестиваль педагогічних посібників,дискусії, презентація відкриття «Банку педагогічних ідей».

  Завдяки цим заходам педагоги опанували методику виявлення й урахування розумових здібностей в креативному розвитку дітей. На основі проведеної діагностики розширили знання про здійснення індивідуально - диференційного підходу.

      Практичним кроком у розв’ язанні завдання річного плану, стало поповнення пізнавально- інтелектуальних центрів груп новими дидактичними посібниками логіко-математичної спрямованості,посібниками на розвиток розумових здібностей у різних розділів програми.

       Треба зазначити,що підвищився загальний рівень якості виготовлених посібників,вихователі дотримуються вимог,щодо естетики оформлення та варіативності їх використання ( вихователі Семенова Н.В., Брелюс Є.І. Дворак В.С.).   Аналіз перспективно - календарного планування щодо формування логіко- математичної компетентності дошкільника засвідчив, що педагоги закладу застосовують широку палітру методичних засобів для виконання вимог Базового компонента ( нова редакція).

Правильно здійснений контроль допомагає творчому зростанню вихователів, дисциплінує їхню роботу, сприяє виявленню й поширенню передового педагогічного досвіду, виявляє недоліки у навчально-виховному процесі і дає можливість педагогам своєчасно усувати їх.

  Так, під час тематичного вивчення щодо стану ігрової діяльності  в молодших і середніх групах виявлено, що рі­вень оволодіння вихователями технологій керівництва сюжетно-рольо­вою грою перебуває на достатньому рівні. Діяльність вихователів спрямована на стимулювання інтересу до творчості й імпровізації, що є важливою частиною роботи з дітьми.

  Заслуговують на увагу ігри-імпровізації за текстами коротких казок, оповідань, віршів, які розповідає вихователь, рольові діалоги героїв казок, інсценування фрагментів казок про тварин, що сприяє мовленнєвому розвитку та є засобом самовираження і самореалізації дитини.

 

  Протягом вересня – листопада,з метою надання педколективу методичної допомоги в ознайомленні з новинками перспективного педагогічного досвіду та сучасними вимогами щодо формування  креативного розвитку інноваційної особистості у дошкільному закладі працювала проблемна група. Членами групи були зібрані матеріали з логіки, народної математики,цікаві пошукові та творчі завдання, ігри та розвиток асоціативного мислення. Учасники проблемної групи взяли участь у відкритих показах до педагогічної ради.

  Дані анкетування вихователів доповнили результати аналізу тематичної перевірки і показали, що поряд у досягненнями є недоліки:

·        низький рівень варіативності підходів до формування у дітей відповідно до віку навичок міркування,розумової діяльності креативності для розвитку інноваційної особистості».

 

·        не в повному обсязі використовуються аспекти сучасних методичних рекомендацій для вправляння вихованців у застосуванні своїх знань,умінь та навичок .   Над вирішенням питання «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» колектив ДНЗ працює постійно.

     Розглядаючи ці питання під час консультації, проблемно - аналітичних бесід, круглого столу, анонсу сучасної методичної літератури, педагоги вдосконалювали свої знання із проблеми.

Адміністрацією закладу протягом року проводився педагогічний моніторинг, основним завданням якого було виявити, чи прослідковується позитивна динаміка розвитку професіоналізму педагогів, чи існують передумови для удосконалення роботи педагогічного колективу. Результати діагностики були зафіксовані за допомогою рейтингових оцінок.

Кількісний і якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених  упродовж навчального року показав, що всі вони носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню  професійної компетентності педагогів.

Аналіз анкетування педагогічних працівників «Самооцінка професійної компетентності педагога ДНЗ» показав, що 80 % педагогів задоволені власною професійною компетентністю, але поряд з цим  потребують удосконалювати свої знання як науково-теоретично (молоді педагоги), методично (педагоги з великим досвідом роботи), психологічно-педагогічно. Великий відсоток вихователів наголосили, що вони незадоволені конструкторськими і проектувальними власними професійними вміннями, тому завдяки проектній інноваційній діяльності, яка проводиться у закладі  цей відсоток значно зменшився.

 

Отримана інформація дала різноманітний результат для роздумів, підстави для прийняття управлінських рішень.

Інноваційна діяльність стала стимулюючим чинником у розвитку закладу. Педагогічний колектив з метою удосконалення навчально-виховного процесу використовував спеціалізовані програми, та альтернативні методики, а саме:

•        авторська програма кпн, доцента Єфименко М.М. «Театр фізичного виховання та оздоровлення дітей дошкільного віку»;

•        гуманну педагогіку В. Сухомлинського;

•        технологію розв'язання винахідницьких завдань.

        Навчально-виховний процес у закладі ґрунтується на впровадженні сучасних ефективних технологій, створенні сприятливих психологічних умов та співпраці всіх учасників.

Злагоджена, творча робота педагогічного колективу дала змогу створити в дошкільному закладі сприятливі умови для ефективної роботи за освітньою програмою «Дитина в дошкільні роки». Зорієнтованість педагогів на особистість стала основою реалізації кожною дитиною свого природного потенціалу, збалансованості  фізичного, інтелектуального, емоційного, вольового та морально-духовного розвитку вихованців. Підсумковий моніторинг результативності роботи педагогів засвідчив значні якісні зрушення в інтелектуально-мотиваційній структурі діяльності вихованців: зросла активність дітей у творчих іграх, значно поліпшились комунікативні навички, зросла пізнавальна активність, посилилась здатність дітей до вольових дій.

Заслуговує на увагу організація самостійної вільної діяльності дошкільників. Діти мають можливість вільно вибирати діяльність, яка відповідає їх нахилам та інтересам.   

        Для якісної реалізації головної задачі з формування життєвої компетентності та розвитку логіко–математичного розвитку дошкільнят  було проведено вибірковий контроль «Формування логіко-математичного розвитку».

     Плідна та систематична робота ведеться щодо вивчення рідної мови, формуванню мовленнєвої культури, навичок і поведінки мовленнєвого спілкування. На виконання Закону України «Про мови» в закладі було проведено систему відповідних заходів: тренінги, усні журнали, консультації

        Проаналізувавши усі переглянуті заходи можна зробити висновок, що педагогічним колективом ведеться систематична та планова робота щодо логіко – математичного розвитку. Але було виявлено і певні недоліки, на підставі чого були надані рекомендації педагогам.

 

 За результатами вивчення освітньо-виховного процесу формулюються висновки, складаються пропозиції. Вивчення стану навчально-виховної діяльності, результативності роботи педагогічного колективу здійснюється за допомогою різних видів контролю

     Кількісній і якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених упродовж навчального року, показав,що вони мали науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів, поліпшенню якості володіння різноманітними методами роботи.

            Планування роботи вихователів здійснюється на достатньому рівні. Ігровий матеріал відповідає вимогам та підбирається з урахуванням вікових особливостей дітей. 

       У той же час є недоліки в організації й змісті ігрової діяльності дітей. У всіх видах ігор спос­терігається низький рівень мовного спілкування й словникового запасу, про­яву уяви й ініціативи у виборі гри, розвитку її задуму й підбору матеріалів. Потребує поліпшення предметно-ігрова обстановка в групах у плані раціо­нального розміщення ігрового матеріалу за кожним видом ігор, його варіа­тивність і взаємозамінність. Крім того, не використовується вся розмаїтість і можливе змістове ба­гатство ігор за їхніми видами, передбаченими програмою.

 В ході тематичного вивчення стану роботи з питання «Організація рухового режиму  дітей раннього віку» виявлено, що педагоги володіють інтерактивними методами та прийомами, що дає змогу організувати руховий режим на певному рівні.

       Загальний обсяг рухової активності дітей відповідає нормам.

 

  Основними проблемами, які було з’ ясовано під час вивченню результативності методичної роботи є:

-         Недостатній рівень конструктивних педагогічних здібностей більшості вихователів.,

-         недосконалість підходів до системи наставництва щодо формування організаційних навичок молодих вихователів.

    Аналіз рівня обізнаності,вмінь та вправності дітей, відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти, показав що, кількість дітей раннього віку, які мають високий рівень сенсорного розвитку,збільшилась порівняно з початком навчального року на 17 %, дітей із середнім на 16 %.,дітей із низьким рівнем розвитку зменшилося на 33 %.

     Підвищення рівня засвоєння програмового матеріалу з художньо - мовленнєвої діяльності, ознайомлення з довкіллям та природою складає 18 %.Діти середнього рівня орієнтуються в найменшому оточенні. Потребує подальшого вдосконалення робота з дітьми з розвитку мовлення. Багато понять залишаються в пасивному словнику дітей, тому порівняно з попередньою діагностикою з різних розділів програми спостерігаються в середньому незначні зміни.

У групі молодшого дошкільного віку ( порівняно з вереснем) наприкінці навчального року рівень засвоєння програми з розвитку мови має такі показники:

- високого рівня збільшилося  у середньому на 12 %, середнього – на 22 %, низького – зменшився на 11 %.Показники з ознайомлення з довкілля також набули змін – рівень засвоєння програмного матеріалу підвищився в середньому на 12 %.Більшість дітей з низьким рівнем логіко- математична компетентності виявили середній рівень, на 17 %,збільшилися дітей достатнього рівня.

    Заслуговують на увагу якісні показники оволодіння дітьми основними рухами з фізичної культури – порівняно з показниками попереднього року в молодших групах підвищився загальний рівень оволодіння основними рухами в середньому на 12 %.

      У групі середнього дошкільного віку кількість дітей низького рівня розвитку зменшилася за всіма розділами програми на 17 %.Показники засвоєння українського мовлення  та з ознайомлення з народознавства поліпшилися в середньому на 17 %.

     Спостерігається позитивна дінамика до засвоєння програмного матеріалу з музичного виховання визначення показників оволодіння дітьми основними рухами з фізичної культури показало, що всі діти опанували м язою - руховою вправністю.

    У групі старшого дошкільного віку порівняно з попереднім навчальним роком, підвищився рівень засвоєння програмного матеріалу з математики, а дітей середнього рівня розвитку збільшилося на 6 %, високого рівня – на 18 %. Так, збільшилася кількість дітей ( на 12 %), які добре засвоюють програмовий матеріал на заняттях, уміють застосовувати знання на практиці,вміють зосередитися, старанно виконують завдання,долають труднощі, розуміють вказівки дорослого з першого подання.

        Результатами обстеження рівня розвитку вихованців закладу за минулий навчальний рік свідчить, що педагогічний колектив на достатньому рівні виконує завдання, висунуті Базовим компонентом ( нова редакція) та нормативними документами.

   Пропонована таблиця дає можливість простежити тенденцію на зміншення кількості дітей з низьким рівнем розвитку та збільшення кількості дітей, які мають середній і високий рівні розвитку.

 

Дата обстеження

Загальна кількість дітей

Усього

обстеження
 

Середній

бал

Рівні розвитку

н/

к-ть %

с/

к-ть %

в/

к-ть %

вересень

   85

50

     4

2 %

75%

23%

січень

   85

48

     4,2

2%

80%

18%

травень

   83

45

      4.5

1%

 78%

 21%

 

Моніторинг рівня готовності випускників до школи свідчить про тенденцію до зменшення кількості випускників з низьким рівнем розвитку до повної відсутності у данному навчальному році.

 

Навчальні роки

Кількість випускників

Рівні розвитку

н

с

в

2014-2015

24

4 %

56 %

40 %

2015-2016

20

3 %

75 %

22 %

2016-2017

22

0%

60 %

40%

 

 

     Належне місце в роботі дошкільного закладу має співпраця зі школою № 112.

      Одним із чинників у прагненні досягнення високих результатів у освітній роботі були традиційні взаємовідвідування уроків у 1 класі школи та занять у старших групах закладу.  Позитивна взаємодія вчителів та вихователів обумовлена організацією спільних методичних заходів у використанням інтерактивних форм роботи.

    Зусиллями педагогів школи та вихователів дошкільного закладу організовані такі заходи, як: Свято першого дзвоника,свято Миколая, різдвяні розваги. Така робота сприяє поретивній адаптації старших дошкільників до школи.

     Протягом навчального року роботу закладу оцінювали батьки наших вихованців. Одним із пунктів традиційного анкетування батьків у системі тематичних перевірок у вирішення завдань річного плану щоразу були питання оцінки роботи колективу та пропозицій з удосконалення їх діяльності. Висунуті батьками пропозиції обговорювалися на педгодинах і враховувалися у дальнійнішій роботі. Поряд із традиційною системою відкритих показів для батьків свят,розваг, контрольно – підсумкових занять простежуються тенденції до використання такої форми роботи, як запрошення батьків на відкриті методичні заходи їх участь у виставах, спортивних святах, тощо.

       З метою підвищення рівня психолого - педагогічної культури батьків, формування у них свідомого розуміння власної активної позиції у вихованні своїх дітей, а також заохочення батьків до участі в освітньому процесі, адміністрація та педагогічний колектив дошкільного закладу у 2016– 2017 н.

р. приділяли велику увагу:

    - Формуванню тісного взаємозв’язку дошкільного закладу із сім’єю,

-вивченню особливостей спілкування у сім’ях з метою здійснення диференційованого підходу до кожного вихованця;

 -Проведенню тематичних консультацій, бесід, батьківських зборів у всіх вікових групах;

 -Проведенню оздоровчо - пропагандистської роботи з батьками, а також пропагандистської роботи з питань прав дитини;

  -Роботі батьківського клубу «Успішні батьки», основною метою якої є надати батькам інформацію про стилі сімейного виховання;

 

      Спільна робота  із батьківськими комітетами дала можливість зробити косметичні ремонти у групах, коридорах та  медичному кабінеті, замінити сантехніку в групі №4, замінити старі вікна в групових кімнатах №2, 4,3 на нові пластикові, відремонтували ігрове та спортивне обладнання на вулиці.

 

          Більшість батьків вихованців ( 76%) відзначає,що діти із задоволенням відвідують дитячий садок, повертаються додому в гарному настрої, батькам подобається стиль спілкування педагогів, які працюють із дітьми ( 72 %) і їх ставлення до дітей 81 % членів сімей вихованців із задоволенням та зацікавленням спілкуються з педагогами, умови створені для розвитку, навчання і виховання дітей оцінюють позитивно.

   У навчальному закладі ведеться виховна робота, щодо правової освіти дітей, батьків та педагогів.

Основна мета правової освіти дітей – вчити дошкільнят аналізувати ситуації, подані в художніх творах (казки, оповідання), які характеризують порушення прав дітей; вчити зіставляти добрі та погані вчинки, відповідати за свою поведінку, знати про правила особистої безпеки.

Протягом навчального року проводились заходи щодо правової освіти дітей всіх вікових груп: традиційні, комплексні та інтегровані заняття, трудова діяльність і різні види ігор, спостереження та екскурсії, театралізована діяльність, читання художніх творів та бесіди за ними, рольове програвання бажаної поведінки, вирішення проблемних задач та ситуацій, образотворча діяльність, використання «ситуацій успіху», перегляд та аналіз фрагментів мультиплікаційних фільмів з наступним моделюванням нових версій, виставки, кросворди та ребуси.

Метою проведення таких заходів було ознайомлення дітей з правами людини, формування правил культури і поведінки в суспільстві, прояви доброзичливості, чесності в спілкуванні з людьми та знання правил особистої безпеки.

          Таким чином,аналіз роботи ДНЗ за навчальний рік показав,що обрані форми і методи роботи, об’ єднані зусилля адміністрації та педагогічного колективу позитивно впливають на результати роботи з кадрами та досягнення дітей.

      Належну увагу адміністрація закладу приділяє виконанню Закону України «Про охорону праці». Ознайомлення працівників дошкільного закладу з директивними документами щодо охорони праці носять системний характер. Адміністрацією, педагогічним колективом проводиться певна робота щодо створення безпечних умов життєдіяльності та профілактики

травматизму учасників навчально-виховного процесу, планується робота зі створення безпечних умов праці, розроблені заходи щодо попередження дитячого травматизму.

  Одним з найважливіших напрямів роботи у ДНЗ є питання охорони життя і здоров’я дітей та охорони праці працівників.

 У дошкільному закладі створено систему роботи з безпеки життєдіяльності дітей. Багаторічний досвід розв'язання з дітьми проблемних ситуацій з безпеки життєдіяльності на занят­тях, під час прогулянок, у повсякденні дає хороші результати. Метою цієї системи є навчання способів регулювання власної поведінки у довкіллі, серед людей, предметів, в умовах стихійних природних явищ, катастроф. У закладі навчання дітей із питань безпеки життєдіяльності передбачається педагогами у планах навчально-виховної роботи і проводиться щоденно безпосередньо під час спеціально організованої навчальної діяльності, ігрової діяльності, самостійної (художньої, рухової, мовленнєвої, трудової, дослідницької та ін.), індивідуальної роботи, спостережень, екскурсій, свят, розваг тощо. Традиційно кожен рік у травні в закладі проводиться тиждень безпеки «Бережи себе, малюк!» за участю педагогів, дітей і батьків.

      В кожній групі оформлені куточки щодо профілактичної роботи з вихованцями з питань дорожнього травматизму, правил пожежної безпеки, правил поведінки під час прогулянок тощо.Питання профілактики дитячого травматизму розглядались на батьківських зборах та виробничих нарадах.

 

         Медичне обслуговування в дошкільному закладі передбачає надання дітям допомоги у збереженні здоров’я та профілактиці захворювань, у системі здійснюється огляд дітей лікарями – спеціалістами, про що свідчать записи у дитячих справах. Медичний кабінет оснащений необхідними лікарськими засобами для надання невідкладної медичної допомоги. Для ізоляції хворої дитини у дошкільному закладі передбачений ізолятор.

       Під час медичного огляду було виявлено, що найбільше дітей хворіють на гострі респіраторні захворювання, розлади нервової системи, захворювання ЖКТ, алергічні реакції. Для запобігання цього було складено перспективний план роботи щодо профілактики та оздоровлення органів дихання та нервової системи, організовано дієтичне харчування.

Особливу увагу ми приділяємо санації повітря в групових кімнатах.

Позитивних результатів досягла медична служба закладу, яка протягом начального року організувала проведення таких заходів: контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних та медичних вимог, щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дитсадку, регулярне обстеження дітей спеціалістами поліклініки, професійні консультації та індивідуальні бесіди з батьками.

  У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, наявний  листок здоров’я вихованців, згідно з яким  проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

 

Задля здоров`я дітей налагоджений зв'язок з товариством Червоного хреста. Протягом року товариством Червоного хреста надавався наочний інформаційний матеріал (журнали, рекламні проспекти, календарі), який ми використовували для інформації зазначених вище напрямків.

Під час ускладнення епідеміологічної ситуації медичні працівники щоденно проводили огляд дітей та інформували батьків щодо профілактики захворювань.

Результатом цілеспрямованої медико-профілактичної роботи є знижен­ня загальної захворюваності дітей, зменшення випадків ГРВІ у структурі загальної захворюваності.

         Адміністративних стягнень з боку СЕС та зауважень у поточному навчальному році не було.

         Харчування в ДНЗ здійснювалось відповідно до п.5 ст. Закону «Про дошкільну освіту», п.25 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 року № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах».

 

  Річний план за минулий навчальний рік виконано. Роботу педагогічного колективу за минулий навчальний рік оцінено як задовільну.

 

Але з метою вдосконалення навчально-виховного процесу в новому навчальному році необхідно зосередити зусилля для вирішення таких питань:

       

                              Освітня робота:

•        Продовження роботи щодо практичної реалізації методу індивідуального медико-психолого-педагогічного супроводу кожної дитини з метою зміцнення і збереження фізичного та психічного здоров’я кожної дитини

•        Удосконалення роботи щодо виховання культури спілкування, мов­леннєвого етикету, формування самостійної, комунікативно розвинутої особистості дошкільника

•        Формування духовності засобами різноманітних заходів, використовуючи методики вивчення креативності дитини

•        Організація практичної трудової діяльності дітей, в процесі якої поступово формуються їхні трудові навики та вміння, виховуються позитивні моральні якості

•        Виховання основ безпечної поведінки дітей в різних життєвих ситуаціях, а також культури безпеки у дорослих, відповідального ставлення до життя і здоров’я малят

 

 

                              Робота з батьками:

•        пропаганда дошкільної освіти в соціумі;

•        підвищення психолого-педагогічної культури батьків;

•        формування позитивно-емоційного ставлення до вихователів та обслуговуючого персоналу;

•        урахування вікових особливостей характеру батьків;

•        усебічне вивчення багатоаспектної специфіки кожної родини;

 

Пріоритетними напрямами у сфері матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності залишається обладнання і оснащення педагогічного процесу, зміцнення умов праці працівників, медично-профілактичної та фізкультурно-оздоровчої бази.

       Виходячи з аналізу результатів навчально-виховної та методичної роботи у 2016-2017 навчальному році, враховуючи тенденції сучасної освіти, досягнення і перспективи розвитку та недоліки в роботі, педагогічний колектив разом із батьками та громадськістю вирішив спрямувати роботу дошкільного навчального закладу № 329 на вирішення таких пріоритетних завдань на 2017-2018 навчальний рік:

          - виховання гармонійно розвиненої особистості;

  - формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми;                 

  -  національно-патріотичне виховання; 

  -  економічне виховання;

А серед засобів освітнього впливу на дитячу особистість – творча гра (сюжетно-рольова, конструкторсько-будівельна, театралізація, драматизація), а також художня література (фольклор, авторські твори) і робота з дитячою книжкою.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативно-правове забезпечення

 

1.  Конституція України

2.  Закон України «Про освіту», « Про дошкільну освіту»

3.  Концепція  національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

4.  Базовий компонент дошкільної освіти

5.  Положення про дошкільний навчальний заклад України(затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305)

6.  Концепція про права дитини

8.  Новий Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів (затверджений наказом Міністерства охорони здоров я України від 24.03.2016 р №234)

9.Лист Міністерства освіти та науки України №1\9-455 від03.07.2009 року

 

 

 Комплексні програми:

1.  «Дитина в дошкільні роки», комплексна освітня програма (наук. кер. – Крутій К. Л., авт. колектив – Богуш А.М., Грицишина Т.І., Дем`яненко О.Є. та ін.) – нова редакція 2015 року;

Парціальні програми:

1.«Україна – моя Батьківщина», програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку (авт. – Кичата І. І., Каплуновська О. М., Палець Ю.М.; за наукового редагування Рейпольської О. Д.);

2. «Вчимося жити разом»,   програма з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 4 до 6-7 років (авт. – Піроженко Т. О., Хартман О. Ю.);

3. «Радість творчості», програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку (авт. – Борщ Р. М., Самойлик Д. В.) – чинна до кінця навчального року;

4. «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років  (авт. – Лохвицька Л. В.);

5. «Дитина у світі дорожнього руху», програма з формування основ безпечної поведінки дітей дошкільного віку під час дорожнього руху (авт. – Тимовський О.А., Репік І.А.);

 

 

 

     Навчально-методичні посібники

 

1.  К. Крутій “Використання схем моделей в лексико-граматичній роботі зх. Дітьми дошкільного віку”.

2.  Кампуновська “Дошкільнятам про космос”.

3.  Програма та методичні рекомендації з правового виховання дітей дошкільного віку “Я маленька людина”. Запоріжжя. 2005 р.

4.  Конспект занять з навчання української мови і розвитку мовлення дітей дошкільного віку.

5.  “Подорож у довкілля”. Методичні рекомендації для батьків і педагогів щодо ознайомлення дітей дошкільного віку з довкіллям. Запоріжжя. 2005 р.

6.  “Барвиста радість”, А. Шульга. Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку на заняттях з малювання. Запоріжжя. 2007 р.

7.  К. Крутій, Н. Маковецька “Вчимося мови та розмови, або читаємо разом”. Запоріжжя. 2007 р.

8.  Тимошенко А.М. “Конспект занять з фізичної культури”. Запоріжжя. 2008 р.

9.  Єфименко М.М. “Театр фізичного розвитку та оздоровлення дітей дошкільного віку”. Москва. 1999 р.

10.      Буракова Ю.Д. “Проектні технології у ДНЗ”. Харків. 2009 р.

11.      Лимарь В.М., Мараховська І.О., Степура Н.І., “Свято та розваги в дитячому садку”. Харків. 2009 р.

12.      Г.В. Гаркуша, Н.І. Дикань. “Цікава математика. Розробки занять для дітей 3-6 років”. Харків. 2009 р.

13.      А.С. Сухарева “Піклуємось разом. Робота з батьками дошкільників”. Харків. 2008 р.

14.      О.Є. Марінушкіна, Г.М. Шубіна “Організація роботи з обдарованими дітьми в закладах освіти”.

15.      О.А. Шевцова “Цікава граматика”. Харків. 2009 р.

16.      Г. Романюк. Діагностика як метод моніторингових досліджень професійної компетентності педагогів. Запоріжжя. 2011 р.

17.      Л.О. Груша. “У світі емоцій і почуттів молодшого дошкільника”. Харків. 2010 р.

18.      В.Л. Сухар. “Здоров’я та фізичний розвиток дитини раннього віку”. Харків. 2010 р.

19.      Базова програма “Я у Світі” методичні рекомендації для вихователів ДНЗ. Харків. 2010 р.

20.      К. Крутій. “Освітній простір ДНЗ” (I, II частини). Запоріжжя. 2010 р.

21.      Л.М. Діб, В.М. Новікова “Орієнтовне перспективне планування” (стар. дош. вік). Харків. 2010 р.

22.      “Планування роботи за сферами життєдіяльності” В.Л. Сухар. Харків 2010 р.

23.      Програма розвитку “Аспекти діяльності з правової освіти в ДНЗ”. Видавництво Ранок 2009р.

24.      М.М. Конько, Т.М. Шулий, З.Л. Петрушина, “Я – маленька людина”. Запоріжжя. 2005 р.

25.      К.Л. Крутій. “Педагогічна психологія добукварного періоду навчання грамоти дітей середнього дошкільного віку”. Запоріжжя. 2010 р.

26.      К.Л. Крутій, О. Кулинич, Н. Погрибняк. “Конспекти занять із художньо-мовленнєвої діяльності дітей середнього дошкільного віку”. Запоріжжя. 2009 р.

27.      Міністерство освіти і науки України «Права Дитини».Київ.2001 р.

28.      В.Ф.Дубровський,О.Ю.Червинська «Правова абетка для старших дошкільників».

29.      Програма розвитку «Аспекти діяльності з правової освіти в ДНЗ.

30.      Структуровані конспекти інтегрованих занять з Правової освіти з дітьми дошкільного віку. Запоріжжя 2007 р.

31.      Програма і методичні рекомендації з правового виховання дітей дошкільного віку.Запоріжжя.2005 р.

32.      В.М.Ніколаєнко «Правове виховання в ДНЗ» ( 3-6 роки).Харків.2010 р.

33.      Міністерство освіти і науки України «Знай свої Права,дитино».Київ 2000 р.

34.      Міністерство освіти і науки України Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт». Київ 2010 р.

35.      І.Романюк Діагностика як метод моніторингових досліджень професійної компетентності педагогів дошкільного навчального закладу. Запоріжжя 2011 р.

36.      Т.Поніманська,Н.Лаба«Відкриваємо  Світ»(4 рік життя).Тернопіль.2011

37.      Т.Поніманська,Н.Лаба «Відкриваємо Світ»(5 рік життя). Тернопіль.2011 р.

38.      Т.Поніманська,Н.Лаба «Відкриваємо Світ»(6-7 рік життя). Тернопіль.2011 р.

39.      Народні перлини для маленької дитини (Тернопіль,2013 р.).

                                      Розділ 2.

           Методична робота з кадрами

 

Зміст роботи

Строки

Відповід.

Примітки

Вересень

1.           Скласти план курсової перепідготовки і довести його до відома педпрацівників.

2.           Продовжувати впроваджувати в практику роботи зошит з самоосвіти як обов’язкову документацію.

3.           Видати наказ по ДНЗ про підготовку чергової атестації.

4.           Педрада:аналіз,завдання, перспективи

1)  «Аналіз педагогічної та адміністративно-господарської роботи ДНЗ за 2016-2017рік».

2)  Обговорення річного плану роботи на 2017-2018н.р. (дискусія).

3)  Веселка літнього відпочинку» підсумки літнього оздоровлення 2017року.

5)Нові підходи до розвитку громадянської активності.

Вересень

 

 

 

 

 

 

 

завідувач

 

 

завідувач

 

 

 

 

 

завідувач

 

Жовтень

 

 

 

 

 

 

1. Засідання творчих груп. «Як ми вчимося читати».»Петриківка».

 

Вихователі

Брелюс Є.І.

 

2. Майстер – клас з інтерактивними формами роботи для вихователів «Вчимося творчо взаємодіяти).

 

Вихователь

Семенова Н.В.

 

Листопад

1. Участь у методичний об’єднаннях для вихователів, практикумах, семінарах згідно графіку

 

Вихователі

 

2.Педрада «Роль педагога в розвитку  соціальної зрілості дітей дошкільного віку»

План:

1.Структура освітньої лінії «Дитина у соціумі»

2. Програма обласного науково-методичного проекту 3 етап « Освітні стратегії соціалізації особистосиі громадянського суспільства»

3. Роль дорослого у формуванні у дітей навичок соціально визнаної поведінки.

4.Обмін думками з даної проблеми.

 

Завідувач

Вихователі

 

 

 

Лойко Р.І.

 

Дворак В.С.

 

Кривошея Н.В.

 

 

 

 

Грудень

1.Консультація для педпрацівників,

які атестуються.

 

Завідувач

 

2. Співбесіда «Виховання у дітей патриотизму».

 

Завідувач

 

 

3.Методичні заходи щодо організації роботи педагога-наставника в умовах ДНЗ».

 

Завідувач

 

 

 

 

 

Січень

1. Відвідування курсів післядипломної перепідготовки вихователів згідно плану

- Донести до працівників план курсів ДІППО

- Розповісти про необхідність підвищення педагогічного рівня в сучасних умовах.

 

 

завідувач

 

2.Педагогічний аукціон «Англійська мова для дошкільнят».

 

 

 

Вихователь

Дворак В.С.

 

3.Консультація «Мозаїка та  її вплив на розвиток у дітей раннього віку творчих здібностей».

 

Вихователь

Тума Я.В.

 

 

 

Лютий

1. Консультація « Правильна оцінка дошкільної зрілості дитини»

 

Вихователі

завідувач

 

2.Педрада «Вплив нових педагогічних технологій на процес соціалізації особистості»

План:

1.Дошкільне дитинство-важливий період для набуття знань, умінь і навичок.

2.Нові форми і методи роботи на засадах інноваційної педагогіки та психології.

3.Психолого – педагогічний тренінг для вихователів

 

 

4.Консультація «Комп’ ютерно ігрове середовище у дитсадку».

 

 

 

Завідувач

 

Вихователь

Кріпак С.Є.

 

 

 

 

 

Завідувач

 

Березень

1.  Обговорення листів МОН та методичних рекомендацій

 

 

Завідувач

 

 

2.Засідання «Школа молодого вихователя».

 

Вихователі

завідувач

 

3. Консультація «Значення гри,як компонента предметно-ігрової сфери в комунікативно-мовленевому розвитку дошкільника».

 

 

Вихователь

Брелюс Є.І.

завідувач

 

4.Творчий портрет педагога ( презентація досвіду роботи педагогів,що атестуються).

 

 

вихователі

 

Квітень

1. Інтерактивна ділова гра «Щоб людське життя оберігати знання й уміння треба мати».

 

 

Вихователь

Семенова Н.В.

 

2.Взаємовідвідування навчально- виховних заходів

 

вихователі

 

Травень

1. Педрада: «Підсумки роботи за рік».

 

 

 

Завідувач

 

 -«Ти – мені,я тобі» ( звіти педагогів про самоосвіту та досягнення за навчальний рік, про курси підвищення кваліфікації, поради щодо роботи з літературою, упровадження досвіду колег.

 

Вихователі:

 

Семенова Н.В.

Тума Я.В.

Брелюс Є.І.

Дворак В.С.

 

 

 -«Працюємо разом» ( аналітико - прогнозоване анкетування педагогів щодо планування роботи ДНЗ на 2017-2018 н.р.)

 

 

 

 -«Розвиток соціальної компетентності особистості в умовах інноваційних  освітніх змін» 

 

завідувач

 

2.Лекція - тренінг «Фактори педагогічного впливу на розвиток соціальної зрілості особистості»

 

 

Вихователь

Брелюс Є.І.

 

3.«Організація роботи в літній період: Обговорення та затвердження плану роботи

«Літо – 2017»

 

завідувач

 

Червень

1.Міні-лекція «Формування основ здорового способу життя у дошкільників».

 

 

завідувач

 

Липень

1.Інформаційний блок «Математика на прогулянці літом».

 

 

 

Вихователь

Брелюс Є.І.

 

Серпень

1.Застосування танцювально-ігрової гімнастики в оздоровчий роботі з дошкільниками».

 

Музкерівник

Науменко С.О.

 

         

 

 

 

         План проходження курсів підвищення

кваліфікації і атестації педагогічних працівників

 

п/п

П.І.Б.

Посада

Форми підвищення

кваліфікації

Атестація

 

 

 

Курси/рік.

№ посвід

2013-2014

2014-2015

2015- 2016

2016-

2017

2017-2018

1

Руда С.Б.

Завідувач

Берд.інст.2012 р.

Курси завідувачів 2011рік

к

 

 

  А

 

2

Семенова Н.В.

Вих

Курси вихователів 2013 р№5772, 15.04.13-19.06.13

а

 

 

к

А

3

Брелюс Є.І.

Вих

ДНУ 2012

НР №43374407

 

к

А

 

 

4

Лойко Р.І.

Вих

Нікопольське педагогічне училище ,2016

Е16№027961

 

 

 

 

 

5

Тума    Я.В.

Вих

Курси 2014 р

Посв.№5627

 

к

А

 

 

6

Дворак В.С.

Вих

Полтавський педінст.2013рік

ТА№45331177

 

к

А

 

 

7

 

Науменко С.О.

 Муз.кер

 

2013р. № 1180

 

 

 

к

 

А

 

 

 

 

 

8

 

 

 

Хлус О.С.

 

 

 

Вих.

 

 

 

Дніпропетровське

Педагогічне училище 2015 рік

Е15№040570

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

Кривошея

Н.В.

вих

Курси при ДІППО

2015р спк №8161

 

к

А

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

                                     Розділ3.

Вивчення стану організації життєдіяльності дітей

№ 

Питання для вивчення

Вид контролю

Термін 

Форма узагальнення результатів

Віповід.

1.

Рівень підготовки груп до нового навчального року

Підсумковий

вересень

Наказ

Доповідь

на нараді

 

Завідувач

2.

Планування освітньої роботи вихователями та вузькими спеціалістами

Попереджу

вальний

вересень

Рекомендації

Розгляд

на методичній нараді

завідувач

3.

Ефективність прийомів інд. підходу до дітей під час адаптації до умов ДНЗ

Оперативний

протя

гом

вересня

Рекомендації

Доповідь

на нараді

 

завідувач.

 

4.

Розвиток пізнавальних здібностей дітей у процесі конструктивної діяльності

Тематичний

жовтень

Довідка

Доповідь на педраді

завідувач

5.

Рівень організації та проведення батьківських зборів у групах

Оперативний

Протя

гом вересня

Рекомендації

 

завідувач

6.

Стан ведення документації.

Проведення педагогічного

діагностування

Вибірковий

вересень

Рекомендації

Розгляд на методичній нараді

завідувач

7.

Проведення днів здоров’я

Оперативний

жовтень

 

Завідувачмедична сестра

8.

Підсумки медико-педагогічного контролю за оздоровчою роботою за І квартал

Підсумковий

листопад

Наказ

Доповідь

на нараді

 

Завідувач медична сестра

9.

Сформованість у дітей уявлень про сезонні зміни у природі та праці людей

 

Оперативний

листопад

 

завідувач

10.

Організація прогулянки та підготовка до неї

Оперативний 

листопад

Рекомендації

Розгляд на методичній нараді

завідувач

11.

Дотримання режимів прогулянок та провітрювання

Оперативний

грудень

Інформація до методичної наради

Медична сестра

12.

Стан освітнього процесу в групах раннього віку.

 

Фронтальний

грудень

Інформація до методичної наради

завідувач

13.

Системність роботи педагогів щодо ознайомлення дошкільників з культурою українського народу.

Оперативний

січень

рекомендації

завідувач

14.

Виконання педагогами рекомендацій щодо самоосвіти

Оперативний

січень

Інформація до методичної наради

завідувач

15.

Формування лексичної та фонетичної компетентностей у дітей.

Тематичний

січень

Інформація до методичної наради

завідувач

16.

Участь у методичній роботі району, результати самоосвіти педагогів

Оперативний

лютий

Інформація

завідувач

17.

Умови організації самостійної художньої діяльності дітей

Оперативний

лютий

Інформація

завідувач

18.

Робота педагогів щодо формування культурно-гігєнічних навичок у дітей

Оперативний

лютий

Інформація до наради

Завідувач медична сестра

19.

Робота педагогів щодо формування у дітей основ національної культури, дієвість національних куточків.

Оперативний

березень

Інформація

завідувач

20.

Рівень розвитку дітей у різних видах діяльності відповідно до Державного стандарту дошкільної освіти

Комплексний

квітень

Наказ

Доповідь на підсумковій педраді

завідувач

21.

Сформованість у дітей уявлень з питань безпеки, використання педагогами різноманітних функціонально-придатних знарядь, засобів дидактичних матеріалів

Оперативний

квітень

Інформація

Завідувач

22.

Форми роботи з дітьми щодо підготовки великодніх свят

Оперативний

квітень

Інформація

завідувач

23.

Сформованість у дітей уявлень про сезонні зміни у пророді

Оперативний

травень

інформація

завідувач

25.

Організація прогулянки, підготовка та проведення екскурсій

Оперативний

травень

інформація

завідувач.

26.

Виконання інструкції з охорони життя та здоров’я дітей

оперативний

червень

Інформація

завідувач

27.

Організація та змістовність прогулянок.

Спостереження

липень

інформація

завідувач

28.

Проведення профілактичних та оздоровчих заходів в літній період

Спостереження

серпень

інформація

завідувач

 

 

                               Розділ 4.

 

Організаційно-педагогічна робота

 

Зміст роботи

Строки

Відповід.

Примітки

Вересень

1. Виставка малюнків та бесіди зі старшими дошкільниками «Україна-мій рідний дім».

 

Муз.керівник

вихователі

 

2. Подорослішали ми все на рік (1 вересня) –святкова вистава

 

 

 

        Вересня- День знань

Взаємовідвідування дітьми ЗОШ № 112 та ДНЗ № 329

 

Вихователі

 

4. Обстеження дітей,щодо складання соціального паспорта кожної групи,дошкільного закладу

 

 До 20.09

Вихователі

 

5. Групові батьківські збори

До 15.09

вихователі

 

Жовтень

1. Спадкоємність роботи школи та ДНЗ щодо підготовки дітей до школи, які не відвідують дошкільні заклади

 

Вихователі

 

2. Батьківський всеобуч «Взаємодія ДНЗ та сім ї,щодо виховання соціально компетентної особистості»».

 

 До15.10

Вихователі

 

3. Провести з дітьми бесіди про подвиг бійців АТО,які захищають нашу країну ( старший дошкільний вік).

 

 

 

Вихователі

Старшої групи

 

4.День здоров я

 

Муз.керівник

Вихователі

Фізкерівник

 

5.Музичні розваги «Осінній ярмарок».

 До 20.10

Музкерівник

вихователі

 

Листопад

1. Батьківській всеобуч «День народження книги» свято для старших дошколят та їх батьків

 

   

Вихователі

Старшої групи

 

2. Телебачення і здоров я дошкільнят аналіз проблеми

 

Ст.медична сестра

Вихователі

 

Грудень

1. Тематичні заняття, бесіди до дня Святого Миколая.

 

Фіз.керівник

Муз.керівник

вихователі

 

2. Батьківській всеобуч «Батькам про їхні обов язки»

 

Вихователі

 

3. Родинні читання. Відновлюємо добру традицію читання українських казок.

 

 Вихователі

 

4. новорічні свята

 

Музкерівник

Вихователі

 

 

5.Групові батьківські збори

 

Вихователі

 

Січень

1.»Снігова карусель» ( спільне проведення зимової спартакіади з учнями 1 класів та вихованцями ДНЗ)

 

Фіз.керівник

Муз.керівник

Вихователі

 

2. Підготувати для батьків поради щодо формування у дитини культури споживання їжі

 

Вихователі

Медична сестра

 

3. Батьківський всеобуч «Виховання  в родині у дітей патріотизму »

 

Вихователі

 

4. Розвага “Щедрий вечір,добрий вечір”

 

Музкерівник

вихователі

 

Лютий

1. «Майстер –клас»показати батькам можливість використання сніго- та піскотерапії».

 

Вихователі

 

2.День добрих справ. Спонукати батьків підготувати матеріали про користь різних справ

 

 

вихователі

 

3. Свято “Стрітення”

 

Муз.керівник

вихователі

 

4. Спортивна розвага «Козацькі розваги» ( разом з батьками).

 

 

физкерівник

 

5.»Читати цікаво».Консультація

 

вихователі

 

Березень

1. “Про матусю пісню ми Вам заспіваємо” (свято 8 березня).

 

Муз.керівник

вихователі

 

 

2. Виставка дитячих робіт “Весна завітала на Україну”

 

Вихователі

 

3. Батьківський всеобуч «Становлення системи цінностей особистості як основний результат виховання»

 

 

вихователі

 

4. Бесіда «За якими критеріями обирати іграшки».

 

Вихователі

завідувач

 

5.Мелодія Кобзаря (творчість Т.Г.Шевченко) старша група

(до дня народження поета)

 

Вихователі старшої групи

 

Квітень

1.»В нашому садочку сміх - це гумори на вітає всіх».

 

Муз.керівник

вихователі

 

 

2.»Подорож у космос». Тематичне заняття

(діти старш.дошкільного віку).

 

Вихователі

Старшої групи

 

3.Батьківський всеобуч «Безпечне довкілля наших дітей»

 

 

Вихователь Мількевич М.М.

 

4. Розвага «А вже недалечко червоне яєчко»

 

Вихователі

Муз.керівник

 

5. Батьківський суботник разом з вихователями

 

завідувач

 

Травень

1.Бесіди « Особливості мовленевої взаємодії між дітьми дошкільного віку»

 

Завідувач

вихователі,

 

 

2. Допомога батьків в ремонті груп та ігрових майданчиків

 

Завідувач

вихователі

 

3. “Тиждень безпеки життєдіяльності”

 

завідувач

 

4. Свято «Прощавай, дитсадок!»

 

Муз керівник

Вихователі старшої групи

 

5. Обладнати “Стежину здоров’я” на спортивному майданчику.

 

 

виховаттелі

 

6. Групові батьківські збори

 

вихователі

 

Червень

1. “ Дитинство – найкраща пора” (розвага)

 

муз. керівник,

вихователі

 

2. Оформити куточок інформації “Літній день”

 

медсестра,

вихователі

 

2.  Бесіди зі старшими дошкільниками до дня Конституції України

 

 

Вихователі

завідувач

 

Липень

1. “Безпека під час літнього оздоровлення” (консультація з батьками)

 

медсестра

 

2. Тематичні заняття “Ой на Івана, ой на Купала»

 

муз. керівник,

вихователі

 

Серпень

1. “Гігієна дитини вдома”. Консультація для батьків

 

медсестра

 

2. Прапор,герб,гімн  нашої України ( розвага до Дня незалежності України)

 

Завідувач

Вихователі

музкерівник

 

3. участь у районних ,міських заходах присвячених Дню незалежності України

 

Завідувач

 

 

4.Затвердити план заходів спільної роботи ЗОШ № 112

 

завідувач

 

5.Провести работу в мікрорайоні щодо обліку дітей, які не відвідують дошкільні заклади.

До1.08.17

 

завідувач

 

             

 

 

 

                               Робота з батьками

З метою залучення батьків до педагогічного процесу:

-                   признати единий батьківський день для проведення відкритих заходів, зустрічей із колективом (третій четвер кожного місяця).

-         Проводити музичні та спортивні розваги разом із сім’ями вихованців (1 раз в кварталі, план розваг муз. кер.)

-         Проводити анкетування батьків: «Як ви оцінюєте роботу дошкільногозакладу?» (1 раз в півріччя, педагоги, анкетування, консультування).

-         Проводити батьківські збори, консультування батьків (упродовж  року, педагоги, план зборів).

 

 

              Загальні батьківські збори

                                     І

1. Пріоритетні напрями роботи дошкільного закладу на 2017-2018 н.р.

 2. Звіт і вибори (або затвердження)  батьківського комітету

            -вересень

                                                2.

1.    Загальні збори педагогічного колективу, батьків та громадськості. Звіт завідувача про роботу ДНЗ у 2016-2017 навчальному році  -червень

       Групові батьківські збори в ДНЗ №329

Діти раннього віку

 

Вересень

1. Адаптація дітей до умов дошкільного закладу

2. Вибори батьківського комітету. (Батьківський  всеобуч)

 

Січень

Дрібна моторика в псикофізичному розвитку дитини. (Лекція-тренінг),

 

Травень

Особливості соціально-емоційного розвитку хлопчиків та дівчаток.

Оздоровлення літом. (Лекція-бесіда)

 

 

Moлодший та середній дошкільний вік

Вересень

Особливості четвертого та п'ятого року життя. Виховання самостійності.

(Лекція-бесіда)

 

Січень

Взаємодія ДНЗ та сім’ї в становленні соціально компетентної особистості. (Круглий стіл)

 

 Травень

Дитина та іграшка. Обмін досвідом. (Круглий cmiл)

 

Старший дошкільний вік

Вересень

Сім'я на порозі шкільного життя. (Батьківський всеобуч)

 

Січень

Розуміння феномену соціальної компетентності особистості. (Дискусія,

обмін досвідом)

 

Травень

Комунікативно-мовленнєвий розвиток старшого дошкільника (Лекція-бесіда)

 

 

                                   Розділ 5

  Адміністративно-господарська робота

 

 

Зміст роботи

Строки

Відповід.

Примітки

1. Скласти акт готовності ДНЗ до навчального року

серпень

Завідувач

 

2. Підсумки готовності закладу до нового 2016-2017 н.р.

вересень

завідувач

 

3. Провести інструктажі з ОТ,ПБ,охорона та здоров я дітей

вересень

Завідувач

завгосп

 

4. Аналіз маркування та підбору меблів у групах ДНЗ

вересень

Завідувач

медсестра

 

5. Рейд щодо перевірки санітарного стану груп

постійно

Медсестра

Завідувач

завгосп

 

6. Завершення підготовки дошкільного закладу до зими (промивання опалення, обклеювання вікон,ущілення дверей)

жовтень

завгосп,

завідувач,

колектив

 

7. Очищення даху від снігу та бурульок, очищення від снігу території ДНЗ

Листопад –

березень

завгосп,

завідувач,

колектив

 

8. Контроль за організацією харчування дітей у дошкільному закладі

постійно

Завідувач

медсестра

 

7. Складання графіка відпусток

січень

голова проф., завідувач

 

8. Робота щодо залучення додаткових коштів на розвиток ДНЗ

 

постійно

завідувач,

батьків. комітет

 

9. Прибирання від засмічення території ДНЗ

постійно

завгосп,

завідувач,

робочий по будинку

 

10. Придбання вогнегасників. Ремонт пожежної сигналізації

квітень

завідувач,

завгосп

 

11. Конкурс на кращу ділянку,квітник,город (ремонт двору,обладнання ділянок,озелення).

травень

завідувач

Завгосп

 

12.Забезпечення охорони здоров’я і безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу

постійно

завідувач,

медсестра

 

13. Здійснення контролю за економією електроресурсів

в зимовий період

завгосп

 

14. Участь у суботниках з благоустрою території

постійно

завгосп,

колектив

 

15. Ремонт двору, обладнання ділянок, озеленення

квітень - серпень

завгосп,

завідувач

колектив

 

16. Ремонт групових приміщень

червень - серпень

завгосп,

колектив

завідувач

 

17. Ремонт холодильного та технічного обладнання

протягом року

завгосп,

завідувач

 

18. Загальні збори педагогічного колективу, батьків та громадскості. Звіт завідувача про роботу ДНЗ у 2016-2017 н.р.

червень

завідувач,

батьківский колектив

 

 

 

 

                             Виробничі наради

 

Зміст роботи

Строки

Відповідальний

Прим.

1

1.        Правила внутрішнього трудового розпорядку. Затвердження графіків роботу усіх служб.

2.        Інформація про готовність до нового навчального року

3.        Звіт про стан проведення літньої кампанії

4.        Технічний стан будівлі та споруди

вересень

Зав.д/з

 

 

завідувач

Ст. м/с

 

завгосп

Графік робот

Правила

 

Інформац.

 

Інформац.

Інформац.

2

1. Харчування дітей. Виконання норм

 

Ст. м/с

Аналіз

 

2. Формування культурно-гігієнічних      навичок у дітей в різних вікових групах

Листопад

Ст. м/с,

вихователі

Інформація

3

1. Зміцнення здоров’я та зниження  захворюваності

Лютий

Ст. м/с

Інформ.

Аналіз

 

2. Інформація про результати медичного контролю за фізичною загрузкою на організм дітей (заняття з фізкультури)

 

ст. м/с,

методист

Протокол обстежень

4

1. Підготовка до літньої оздоровчої компанії є

Травень

Завгосп,

завдувач

Інформація

 

2. Звіт про роботу: а)медсестри;

б) заступника завідувача АКГ

 

 

Інформація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                ДОДАТКИ

 

1.План взаємодії у роботі ДНЗ № 329 та  

                       ЗОШ № 112

1. “1 вересня – День Знань”.

Взаємовідвідування дітьми ЗОШ № 112 та ДНЗ № 329

Вересень

 

Вихователі груп,

завідувач ДНЗ

 

2. “Спадкоємність роботи школи та ДНЗ щодо підготовки дітей до школи, які не відвідують дошкільні заклади”

Вересень

 

Вихователі ДНЗ,

Вчителі ЗОШ

 

3. Взаємовідвідування уроків і занять педагогами ДНЗ № 329 та вчителями

Протягом навчального року

Завуч, завідувач

 

4. “Ми ради гостям” (День відкритих дверей для вчителів і школярів-випускників ДНЗ)

Період канікул

Завідувач ,муз. керівник, Вихователі

 

5. Консультації для батьків за темами: “навчаємось грамоти”, “Весела математика”, “читати цікаво і корисно”, “Підготовка руки до письма”

Період канікул

Завуч, вчителі початкових класів, вихователі

 

6. Відвідування вчителями підсумкових знань

Квітень

березень

завідувач, Вихователі

 

7. Діагностика готовності до шкільного навчання дітей старших груп

Лютий,

квітень

Педколектив ДНЗ, ЗОШ

 

8. Підготовки до школи дітей, які не відвідують дошкільні заклади (батьківський лекторій).

Травень

Вихователі ДНЗ

 

9.Аналіз успішності, психоемоційного стану першокласників – випускників ДНЗ

Протягом року

Лікар,вчителі, Психологи

 

10.»Адаптація 6- річних першокласників до школи», «Мовна підготовка дітей до школи»,»Формування навчальних навичок»,»Право та обов’язок», «Знайомимо дошкільнят з правилами поведінки учнів».

Протягом навчального року

Завуч,учителі початкових класів

 

11.Консультації для батьків за темами «Навчаємось грамоти»,»Весела математика»,»Читати цікаво та корисно»,»Підготовка руки до письма».

Період канікул

Завуч,Учителі початкових класів,

вихователі

 

12.»Снігова карусель»( спільне проведення зимової спартакіади учнями 1 класів та вихованцями ДНЗ).

січень

Педколектив ДНЗ

 

13.Мелодія Кобзаря (творчість Т.Г.Шевченка).

березень

Педколектив ДНЗ

 

14.Чекає на нас школа,чекає на нас клас…(ознайомлення екскурсія ).

квітень

Вихователі

Учителі

 

15.Спільна вистава дитячої творчості «ми діти твої,Україно!»

Травень

Педколектив ДНЗ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.План   заходів щодо організації роботи з охорони праці, забезпечення життя, здоров’я дітей і працівників, попередження дитячого і дорослого травматизму

у ДНЗ № 329 на 2017-2018 навчальний рік

Заходи

Термін виконання

Відповідальні

Примітки

1

Видати наказ про розподіл обов’язків серед адміністрації і працівників з охорони праці

Вересень

Завідувач

 

2

Батьківський всеобуч «Безпека вашого малюка. Вулиця потребує до себе повагу».

Серпень-Вересень

завідувач,

Вихователі

 

3

Групові батьківські збори з вікториною щодо правил поведінки на дорозі «Зелений вогник».

вересень

Методист,

Вихователі

 

4

Практикум для дітей «Пішоходом бути-наука».( за допомогою робітників ДАІ).

вересень

Методист,

Вихователі

 

5

Провести бесіди з батьками за правилами протипожежної і дорожньої безпеки,обережність в побуті.

жовтень

Завгосп

Вихователі

 

6

Інструктаж з техніки безпеки,й охорони праці

постійно

Завгосп

 

 

7

Контроль харчування дітей

Протягом року

Медсестра

 

8

Рейд комісії з охорони праці

жовтень

Комісія з ОП

 

9

Провести поточний огляд системи електро-,водо -,теплопостачання

Вересень,

жовтень

Фахівці

 

10

Охорона життя та здоров’ я у зимовий період (лід,бурульки).

Протягом зими

Завідувач

Завгосп

 

11

Техніка безпеки при проведенні новорічних свят

грудень

 

 

12

Практикум для працівників ДНЗ «Перша допомога».

Січень

лютий

Медсестра

 

13

Організувати профілактичний огляд дітей лікарями

Протягом року

Медсестра

 

14

Оформлення наочності щодо охорони життя й здоров’я дітей

Протягом року

Медсестра

 

15

Контроль за проходженням медичного огляду працівниками

2 рази на рік

Медсестра

 

16

Обговорення дій персоналу при НС, загрозі терористичних актів

березень

Завідувач

 

17

Провести організований тренувальний вихід-евакуацію за планом евакуації

квітень

Завідувач

Медсестра

Завгосп

 

18

Провести інструктаж з охорони життя і здоров я дітей в умовах літнього оздоровлення за темами «Електронебезпечність»,»Поводження при виявленні вибухонебезпечних предметів пожежі»,»Користування газом»,»Отруйні гриби і рослини»,»Поводження біля водоймищ»,»Дитина на вулицях міста».

травень

Завідувач

Медсестра

Завгосп

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           РОБОТА З ДІТЬМИ

 

1.

Щоденне проведення бесід з дітьми з використанням наочності щодо попередження дитячого травматизму

протягом року

Вихователі

 

 

 

Відповідальний

 

2.

Провести практикум для

дітей «Пішоходом бути – наука»

(за участю робітників ДАІ)

протягом року

Вихователі

 

 

3.

Проект «Бережи себе , малюк!»

 

жовтень

завідувач.

 

 

 

4.

Проведення свят і розваг з правил дорожнього руху

протягом року

завідувач

 

 

 

5.

 Дні здоров’я

 

травень

 

 

 вихователі

 

Колодкіна Н.Г., вихователі, муз.керівник

 

 

 

 

6.

Проведення різноманітних заходів за планом тижня безпеки дитини

 

вихователі

 

 

 

 

 

 

При

 

 

м.

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  План оздоровчої роботи по ДНЗ № 329

                     на літній період

 

 

№ п/п

Зміст роботи

 

Термін виконання

Відповідальний

1.

Перевірка готовності груп до проведення оздоровчих заходів в літній період

До 25.05.

Завідувач

 

мед.сестра

2

Вести строгий контроль за санітарним станом харчоблока,зберігання і терміном реалізації продуктів

Постійно

Завідувач

мед.сестра

3

Скласти меню з урахуванням появи свіжих фруктів та овочів на оздоровчий період

 

Завідувач

мед.сестра

кухар

4

Розробити комплекс загартовуючи заходів з використанням природних факторів,врах.вік дітей

 

мед.сестра

завідувач

5

Провести консультацію для вихователів

-         Загартовування дітей в літній період з використанням природних факторів»

-         «Значення харчування дітей в комплексі оздоровчих заходів».

Червень

Липень

Медсестра

завідувач

6

При проведенні занять в розвитку мови в середніх, старших групах включати тему «Нравственно- гигиенические навыки – основа здоров’я»

Постійно

Завідувач

Вихователі

7

Виготовити папки – пересунки з порадами для батьків по проведенню літнього оздоровлення дітей з використанням природних факторі ( повітря, вода, сонце), проведення загартовуючи заходів в вихідні дні і в період відпусток

 

Травень

Червень

Завідувач

Вихователі

Ст.мед.сестра

 

8

Випустити санбюлетні на тему

-         «Ядовиті гриби та рослини»

-         -«Профілактика Ш.К.З.».

Червень

мед.сестра

 

9

Організувати  розвагу  для дітей

- «Улюблені герої казок» ( До Дня Захисту Дітей)

02.06.

Муз.керівник

10

Консультація для вихователів

«Організація праці дітей на городі».

Червень

завідувач

11

Семінар- практикум для педагогів «Устаткування для ігор з вітром, водою, піском».

10.06.

Завідувач

Вихователі

12

Підбиття підсумків конкурсу готовності до роботи влітку

11.06.

Завідувач

Вихователі

13

Проведення фізкультурного свята «Мама, тато і я – дружна наша сім’ я»

Червень

Вихователі

Муз.керівник

фізкерівник

14

Підготовка та проведення свята «Літо красне», «Ой,на Івана, та й на Купала».

Липень

Муз.керівник

15

Розвага для дітей

- «Сонце, повітря, вода наші найкращі друзі».

серпень

Вихователі

Муз.керівник

16

Консультація для вихователів «Екологічне виховання дошкільнят влітку»

Липень

завідувач

17

Конкурс дитячого малюнку «Бережи природу

серпень

Вихователі

 

              4.   План роботи медичної сестри

в період літнього оздоровлення

ДНЗ № 329

 

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

1.

Перевірить готовність груп до проведення оздоровчих

-         Затягнути вікна металевими сітками, справність душових установок

-         Забезпечити необхідною кількістю хлорного вапна, протимушинними засобами на літній період

-         Забезпечити необхідною кількістю кімнатним та водяними термометрами в групах.

-         Забезпечити інвентарем для миття тіньових навісів, перевірити безпеку, чистоту та санітарний стан обладнання ігрових майданчиків

До 25.05.

Завідувач

мед.сестра

Завгосп

 

2

Вести строгий контроль за санітарним станом харчоблока, скоропорятищихся харчів, температурою у холодильнику,забором добових норм.

 

постійно

Завідувач

мед.сестра

 

3

Скласти приблизне меню на оздоровчий період з врахуванням появи свіжих овочів та фруктів

До20.05

Завідувач

мед.сестра

кухар

4

Організувати контроль за харчуванням, якістю приготування та видачі іжї.

 

мед.сестра

 

5

Проводити аналіз харчування з врахуванням виконання державних норм.

Кожен

тиждень

.мед.сестра

 

6

Проводити антропометрію зважувати дітей помісячно з аналізом по групам.

У кінці місяця

мед.сестра

Вихователі

7

Проводити аналіз захворювання дітей по групам

Постійно

мед.сестра

 

8

Контроль за проведенням ранкової гімнастики на свіжому повітрі

постійно

Завідувач

мед.сестра

        

 

9

Прочитати лекції для співробітників на тему:

-         Значення загартування дітей в літній період з використанням природних факторів

-         Значення харчування дітей у комплексі оздоровчих заходів.

Червень

Липень

Лікар

 

10

Виготовити папки – пересунки з порадами для батьків по проведенню літнього оздоровлення дітей з використанням природних факторі ( повітря, вода, сонце), проведення загартовуючи заходів в вихідні дні і в період відпусток. Контроль за використанням папок – передвижок.

Травень

червень

мед.сестра

Вихователі

11

Випустити санбюлетні на тему:

-         «Ядовиті гриби та рослини»

-«Профілактика Ш.К.З.».

1.06.

10.06.

мед.сестра

 

12

Провести заняття з вихователя про правильне проведення літніх оздоровчих заходів

27.05.

.мед.сестра

Лікар

 

13

Назначити дітям добав очне харчування (соки).

Вести постійний медичний контроль за проведенням загартовуючи процедур, за одежею та взуттям дитини.

Постійно

мед.сестра

 

14

Посилити контроль за виконанням санітарно - гігієнічних заходів по всіх групах

З 01.06.

.мед.сестра

завідувач

 

15

Помісячно аналізувати якість проведення оздоровчих заходів.

Довести до вихователів на оперативних зборах.

В кінці місяця

        Завідувач

 

16

Ознайомити з комплексним планом по загартовуванню та вимагати його виконання від вихователів.

28.05.

постійно

       Завідувач

медсестра

17

Систематично перевіряти загартовуючи процедури, повітряні та сонячні ванни – збільшити тривалість прогулянок, рухливими іграми, проведення ранкової гімн

Постійно

.мед.сестра

завідувач

 

 

5. Річний план медичної роботи медичної сестри

                 ДНЗ № 329на 2017-2018 н.р.

 

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

1.

Організаційні заходи

До 1.09.2017

Лікар,м/с

1.1.

Оформлення медичної документації

До 1.09.2017

Лікар

1.2.

Скласти річний план роботи

До 15.08.17

медсестра

1.3.

Організація та проведення медоглядів дітей

-         Поглиблених

-         Планованих ( ясла -1 раз в міс, сад – 1 раз в 3 міс)

Протягом року

Лікар, медсестра

1.4.

Контроль за проходженням медоглядів працівниками закладу

постійно

медсестра

1.5.

Винести на педагогічні ради питання аналіз захворюваності за рік

Профілактика захворюваності

Оздоровлення дітей.

До 15.08.17

медсестра

2.

Лікувально- профілактична робота

Протягом року

медсестра

2.1.

Проведення поглибленого медогляду дітей

1 раз на рік

Лікар

2.2.

Проведення планових медоглядів дітей

2-3 роки

3-7 роки

1 раз на рік

Лікар

2.3.

Направлення дітей з виявленою патологією до вузьких спеціалісті для оздоровлення

постійно

Лікар,м/с

2.4.

Проведення проти рецидивного лікування дітей диспансерної групи

постійно

Лікар,м/с

2.5.

Проведення оздоровчих заходів для всіх дітей закладу

 

постійно

медсестра

2.6.

Контроль за проведенням заходів загартування дітей в групах

постійно

медсестра

2.7.

Визначення готовності дітей 6-7 років до школи,оформлення відповідної документації

квітень

Лікар,м/с

2.8.

Огляд та оформлення дітей,як прийняті до закладу

вересень

Лікар,м/с

2.9.

Контроль за фізичним вихованням дітей

постійно

Лікар,м/с

2.10.

Контроль за санітарним  станом закладу

постійно

медсестра

2.11.

Контроль за виконання санітарно - гігієнічних норм

постійно

медсестра

2.12.

Контроль за роботою фільтра

постійно

медсестра

2.13.

Своєчасне виявлення інфекційних хворих,їх ізоляція,дотримання карантинів

постійно

Лікар,м/с

2.14.

Контроль за дотриманням правил особистої гігієни дітей та працівників

постійно

медсестра

2.15.

Нагляд за дітьми,нещодавно хворіли

постійно

Лікар,м/с

2.16.

Проведення аналізу інфекційної та гострої соматичної захворюваності дітей

постійно

Лікар,м/с

2.17.

Проведення всім дітям проби Манту

За планом

Лікар,м/с

2.18.

Проведення проф..щеплення  дітям згідно плану

За планом

Лікар,м/с

2.19.

Розподіл дітей по групам здоров я

вересень

Лікар,м/с

2.20.

Оформлення в кожній групи листа здоров я

вересень

м/с

вихователі

3.

Контроль за харчуванням

постійно

медсестра

3.1.

Контроль за дотриманням санітарно норм на харчоблоці

постійно

медсестра

3.2.

Контроль та складання меню - розкладу

постійно

медсестра

3.3.

Контроль за зберіганням і реалізацією продуктів в коморі та на харчоблоці

 

постійно

медсестра

3.4.

Контроль за веденням журналу відходів харчових продуктів

постійно

медсестра

4.

Оздоровлення інвазированих дітей

За потребою

медсестра

4.1.

Своєчасне обстеження всіх дітей на гильминти,та контактних та їх батьків

2 рази на рік

Медсестра

лікар

4.2.

Проведення санітарно - епідеміологічних заходів

- лікування інвазированих дітей в групах

- прибирання приміщення групи

- маркування іграшок,білизни,рушників, посуду інвазированих дітей

- щодня зміна білизни,рушників на період лікування і оздоровлення

- на період лікування і оздоровлення убрати м які іграшки

- наприкінці періоду лікування та оздоровлення дітям у групи зробити контрольні обстеження

-ретельне миття рук перед кожним прийомом їжи та після

постійно

медсестра

4.3.

Санітарно- освітня робота

-         Проведення бесід з батьками дітей та працівниками закладу по профілактики гельмінтозів

-         Проведення бесід з батьками дітей та працівниками закладу

постійно

медсестра

5.

Санітарно- просвітня робота

постійно

медсестра

5.1.

Проведення бесід з батьками дітей та працівниками закладу на теми

-отруєння шкідливими грибами та рослинами та інші.

- кишкові захворювання,застудні захворювання.

На початку навч.року

та на початку оздоровч .

періоду

Лікар,м/с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Дніпро

                                                    2017 рік